Szkoła Podstawowa im. generała Józefa Bema w Starym Mieście
  1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT
ROK SZKOLNY 2021/2022


STATUT SZKOŁY

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

PZO i ZWO

Programy nauczania

Raport o stanie zapewniania dostępności

Deklaracja Dostępności

Wytyczne MEiN, MZ i GIS – tryb pełny stacjonarny

Regulamin wewnętrzny organizacji pracy szkoły

Wytyczne związane z organizacją zajęć w szkole

Informacje dla nauczycieli

Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły

Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów

Podejrzenie zakażenia ucznia


Procedury w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole

Ogólne warunki ubezpieczenia dla rodziców 2021/2022

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez uczniów

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla ucznia i rodzicaSzkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: spstaremiasto@stare-miasto.pl
www.spstaremiasto.pl
Gmina Stare Miasto
lm.pl - portal regionalny
Powiat koniński

Słownik polsko-angielski
ORE - Lektury i zasoby
ORE - Języki obce – Dla uczniów
ORE - Dla uczniów
Centralna Komisja Egzaminacyjna
OKE Poznań
Kuratorium Oświaty Poznań
MEN
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE
ORE - Dla rodziców
ORE - Przydatne linki – Dla rodziców